PARAFIA ŚW. FLORIANA W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

Intencje

Ogłoszenia

Pogrzeby

Kancelaria

Aktualności

Kolęda

Kancelaria Parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA  czynna:

poniedziałek i środa  7:45 – 8:15 ; 18:45 – 19:15 
piątek: 18:45 – 19:15

pozostałe dni tygodnia – nieczynna
dni świąteczne – nieczynna
W przypadkach pilnych – wezwanie do chorego, zgłoszenie pogrzebu – proszę dzwonić na numer telefonu 32 42 47 123

Msze Św. w niedziele:
7:30, 10:00, 11:30, 16:00

MSZE ŚW. W TYGODNIU

poniedziałek – piątek –  7:00 i 18:00
sobota  –  
8:00 i 18:00

 

NUMER KONTA:

38 1050 1344 1000 0022 9132 2648
Rzymskokatolicka Parafia Św. Floriana
uL. Dzikiej Róży 4, 44-200 RYBNIK

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:
Ks. Łukasz Płaszewski
adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40–950 Katowice, tel. 519 318 959

mail: delegat.dm@katowicka.pl

Transmisja na żywo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest
Rzymskokatolicka Parafia Św. Floriana w Rybniku Orzepowicach
z siedzibą ul. Dzikiej Róży 4,
44-200 Rybnik,
reprezentowana przez ks. Krzysztofa Brachmańskiego. Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest: ks. Adam Sekściński,
e-mail: iod@katowicka.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.