PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

,, … Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” /Mt 25,40/

Działalność charytatywna w parafii, ma swoją długoletnią tradycję. Staraniem ks. Proboszcza Krzysztofa Brachmańskiego, na prośbę Dyrektora Caritas Diecezji Katowickiej, ks. Łukasza Stawarza – 9 marca 2020 roku, Zespół Charytatywny przekształcił się w Parafialny Zespół Caritas. Funkcję przewodniczącej, objęła Joanna Paterek, zastępcy – Edyta Syrek.                                                              
Członkami  zespołu są wszyscy, którzy bezinteresownie angażują się w pracę na rzecz potrzebujących.

Zespół Caritas swoje działania ukierunkowuje na potrzeby dzieci, starszych i chorych Parafian oraz akcje charytatywne Caritas Archidiecezji. Zaangażowanie członków zespołu, na rzecz:

–  najmłodszych-  nakierowane jest na stwarzanie okazji,  do wartościowych i zgodnych z kalendarzem liturgicznym spotkań, z licznymi niespodziankami i dobrą zabawą,

– Seniorów i chorych – niesienie pomocy doraźnej, organizowanie spotkań, przygotowywanie paczek,

– Caritas Archidiecezji – całoroczne zaangażowanie, zgodnie z wytyczonymi zadaniami.