KOLĘDNICY MISYJNI

Kolędnicy Misyjni Parafii Świętego Floriana w Orzepowicach

 

„Trzymajcie wysoko, drogie dziewczęta i chłopcy, lampę wiary,
którą powierzam dziś symbolicznie wam i waszym rówieśnikom
ze wszystkich stron świata. Jej światłem oświetlajcie drogi życia,
podpalajcie świat miłością”
Jan Paweł II, Rzym 2001 r.

 

Idea kolędowania misyjnego jest związana z Papieskimi Dziełami Misyjnymi Dzieci, a jej początki sięgają 1843 roku. Wtedy to, we Francji, miała miejsce pierwsza akcja na rzecz głodujących chińskich dzieci.

Działalność Kolędników Misyjnych określa ściśle pięć celów:
– niesienie radości – wynikającej z narodzenia Pana Jezusa i wyrażanej poprzez śpiew tradycyjnych kolęd,
– ewangelizacja – każdy kolędnik, poprzez swoje zaangażowanie i przygotowanie, jest ewangelizatorem dla siebie i innych,
– uniwersalność – każde dziecko, powinno czuć się zaproszone do czynnego udziału w kolędowaniu,
– kultywowanie tradycji – kolędowanie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, jest w Polsce zwyczajem powszechnie pielęgnowanym,
-wsparcie dzieła misyjnego – misyjny wymiar kolędowania wyraża się w zebraniu ofiar na wyznaczony co roku konkretny cel.

Z inicjatywy ówczesnego Księdza Proboszcza śp. Adama Łapuszka oraz Pani Marii Magiera w 2003 r. została założona grupa misyjna. Grupa wówczas pod przewodnictwem Pani Marii Magiera oraz Pani Ilony Szlosarek organizowała corocznie Kolędowanie Misyjne pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Oficjalnie pierwsze kolędowanie odbyło się w niedzielę 25 stycznia 2004 roku. Na ulice parafii, po raz pierwszy wyszło czterdziestu kolędników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wówczas w dalekiej argentyńskiej parafii Juan Jose Castelli, pracowali zaprzyjaźnieni z parafią misjonarze – ksiądz Zbigniew Kozioł oraz pochodzący z sąsiedniej parafii Rybnik-Wielopole Ks. Ireneusz Kliche. Pierwszy raz kolędnicy prosili o wsparcie dla afrykańskich dzieci w Burkina Faso oraz tej argentyńskiej parafii. I tak nieprzerwanie od 2004 roku, co roku, do domów w naszej parafii pukają kolędnicy głosząc Dobrą Nowinę oraz prosząc o wparcie dla projektu roku.

Grupę Kolędników Misyjnych tworzą dzieci, młodzież oraz dorośli naszej parafii pod przewodnictwem animatorek: Sabiny Szymik-Cicheckiej oraz Iwony Jonderko. Część kolędników, należy również do innych grup formacyjnych działających w naszej parafii, takich jak: Dzieci Maryi, ministranci czy KSM. O zaproszeniu do kolędowania misyjnego można dowiedzieć się z Parafialnej Gazetki ,,Florian”, z plakatów wywieszonych w przestrzeni kościoła oraz parafialnego Facebooka.

W Adwencie rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do kolędowania. Dzięki zaangażowaniu Księdza Proboszcza – Krzysztofa Brachmańskiego, poprzez kazanie oraz prezentację multimedialną, cała parafia zostaje wprowadzona w szczegóły akcji. Od 2012 roku finał działań ma miejsce 6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego. Wtedy ma miejsce uroczysta Msza Święta oraz liturgia rozesłania, po której grupy kolędników wędrują ulicami naszej parafii.