NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej pełni swoją funkcję liturgiczną w dwóch zakresach:

  1. Pomagając w rozdawaniu Komunii św. podczas Eucharystii, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych.
  2. Zanosząc ją osobom chorym i osłabionym wiekiem do domów lub szpitali.

Przyjęcie Komunii św. w niedzielę i święta należą do podstawowych praw wiernych i jest dla nich najcenniejszym dobrem. Komunia św. jest wzmocnieniem, którego nikt nie może pozbawić ze względu na podeszły wiek lub chorobę.

Wszystkie osoby zainteresowane odwiedzinami Nadzwyczajnego Szafarza z Komunią św. mogą zgłaszać się do ks. proboszcza Krzysztofa Brachmańskiego lub bezpośrednio do Nadzwyczajnych Szafarzy.

Obecnie funkcję Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej pełnią: Grzegorz Podleśny, Sławomir Bałdyga, Sebastian Kubecki, Damian Gawron, Piotr Lubszczyk  Janusz Niwelt oraz Adam Tomala.