Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
parafii św. Floriana w Orzepowicach

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:
Henryk Bugdol,
Mariola Wiewióra,
Agnieszka Tomala,
Stefania Leks,
Edyta Syrek,
Iwona Jonderko,
Dariusz Piontek,
Adam Tomala,
Elżbieta Fojt
Aleksandra Bałdyga,
Joanna Paterek,
Hilda Kluba,
Witold Brachman,
Katarzyna Grzenia,
Sławomir Bałdyga,
Janina Rzaczek,
Arkadiusz Procek,
Emilia Kaczmarczyk, 
Bartosz Kunert.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA