św. Florian (zm. 304)

Święty Florian był urzędnikiem cesarskim w prowincji rzymskiej Noricum (dzisiaj środkowa Austria), Według przekazów z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego austriackie miasteczko Sankt Florian wywodzące swą nazwę od imienia świętego jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii, gdzie stoi do dziś barokowe opactwo Sankt Florian.

Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem św. Floriana jest katedra warszawsko-praska. W 1436 r. św. Florian został zaliczony, wraz ze świętymi: Wojciechem, Stanisławem i Wacławem, do głównych patronów Polski.

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

Od początku istnienia Orzepowice należały do parafii Najświętszej Marii Panny w Rybniku. Ten pierwszy drewniany kościół został wzniesiony w XII wieku na Górce Kościelnej zwanej też Górą Cerekwicką. W jego miejscu w XV wieku zbudowano murowany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

1801 – poświęcono kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku tzw. „stary kościół”, który został parafialnym kościołem mieszkańców Orzepowic

1872 – z inicjatywy nauczyciela tut. szkoły p. Antoniego Śniechoty wybudowano w Orzepowicach kaplicę. Całkowity koszt budowy wyniósł 200 talarów czyli 600 marek. Jedna czwarta tej kwoty (50 talarów) pochodziła z odszkodowania jakie gminie Orzepowice wypłacił bankier z Berlina Izydor Mamroth za zgodę na poszukiwanie węgla na jej terenie. Pomocy udzielił także rybnicki proboszcz ks. Edward Bolik oraz książę raciborski Wiktor II Amadeusz, który ofiarował 6 tys. cegieł

1883 – ks. proboszcz Bolik poświęcił nową kaplicę i nowy budynek szkoły. Patronem kaplicy wybrano św. Floriana. W kaplicy mieszkańcy odprawiali nabożeństwa do Matki Bożej.

13 lipca 1975 – w przydrożnej kaplicy w Orzepowicach odprawiono pierwszą mszę św. Od tego czasu parafianie domagali się coniedzielnych mszy świętych, tym bardziej, że część parafian uczęszczała do kościoła w Rybniku, a część w Rybnickiej Kuźni. Przez dwa lata msze św. odbywały się w kaplicy przy drodze, w bardzo uciążliwych warunkach: ludzie narażeni byli na ruch uliczny, brakowało skupienia, kapłani nie mieli miejsca na przebieranie się w szaty liturgiczne itd. Następnie msze św. przeniesiono do domu pań Marii i Elżbiety Konsek, gdzie władze powiatowe zatwierdziły wcześniej jedno pomieszczenie na salki katechetyczne. Rozpoczęto zbiórkę ofiar na budowę kościoła składając je na ręce ks. proboszcza Eryka Twardzika. Ten jednak nie był zadowolony z tego, że Orzepowice chcą odłączenia od parafii w Rybniku. Tymczasem wyremontowano dom p. Konsek, która w całości przeznaczyła go na cele kościelne i przystosowano do odprawiania mszy świętych (oświetlenie, nagłośnienie itd.). Z ofiar parafian zakupiono tabernakulum, szaty liturgicze i inne potrzebne rzeczy. Ks. prob. Garus z Halemby ofiarował stacje Drogi Krzyżowej i organy.

15 sierpnia 1980 – do tworzenia parafii w Orzepowicach przydzielono ks. Czesława Cyrana.

1981 – rozpoczęto rozbudowę budynku tymczasowej kaplicy. Wystrój wnętrza zaprojektował i wykonał p. Kołodziejczyk, artysta rzeźbiarz z Chorzowa. Wyrzeźbił Krzyż Zbawiciela, figurę św. Floriana i namalował obraz św. Floriana.

13 wrzesień 1981 – powstanie parafii – dekret  – bp. Herberta Bednorza

10 kwiecień 1982 – rozpoczęto budowę budynku probostwa, który oddano do użytku w maju 1983 roku.

1982 – rozpoczął działalność chór kościelny „Gloria”.

2 października 1982 – pierwsza wizytacja kanoniczna ks. bpa Ordynariusza dr Herberta Bednorza.

4 grudnia 1983 – ks. proboszcz otrzymał zgodę władz administracyjnych miasta Rybnik na rozbudowę istniejącej kaplicy, a 6 maja 1985 r. otrzymał pozwolenie na budowę nowego budynku „kaplicy mszalnej”. Pracami projektowymi zajął się mgr inż. Arch. Andrzej Mastej.

10 kwietnia 1986 – rozpoczęto prace przy budowie kościoła. Pracami kierował i nadzorował mgr inż. Arch. Antoni Nawrocki.

1987 – budynek kościoła w stanie surowym przykryto dachem.

1988 – rozpoczęto prace przy elektryfikacji, radiofonizacji i tynkowaniu kościoła, a także przy zakładaniu ogrzewania i wykonania stolarki okiennej. Do końca roku oszklono okna, wykonano boazerię sufitową i wykonano chór.

maj 1989 – ukończono posadzkowanie górnej części kościoła płytami granitowymi i marmurowymi oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe.

29 kwietnia 1990 – uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. bp. Damian Zimoń.

1992 – pod kierunkiem artysty z Katowic Zygmunta Brachmańskiego, który podjął się wystroju wnętrza – wykonano nowe oświetlenie w kościele.

23 października 1992 – podczas wizytacji kanonicznej ks. arcybiskup Damian Zimoń poświęcił nowo wybudowaną dzwonnicę i pierwszy dzwon. „Florian” waży 240 kg.

16 maja 1993 – po raz pierwszy zadzwonił drugi dzwon – „Urban” o wadze 400 kg.

2 -10 października 1993 – pierwsze misje święte w parafii prowadzone przez o. Arnolda OFM.

grudzień 1993 – zawieszono trzeci, największy dzwon „Królowa Polski” o wadze 800 kg.

1996 – zakupiono nowe 46 głosowe organy elektronowe.

1997 – Peregrynacja Kopii Jasnogórskiego Obrazu w Orzepowicach.

2000 – jako dar parafii na Rok Jubileuszowy założono nowe witraże wg projektu Z. Brachmańskiego.

28 czerwca 2003 – odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę księdza proboszcza Czesława Cyrana.

27 lipca 2003 – parafię przejął nowy proboszcz ks. Adam Łapuszek.

29 listopada 2003 – Powitanie i wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny

17 października 2004 – Ukazał się pierwszy numer parafialnej gazetki „ Florian”

02 maja 2005 – Srebrny Jubileusz święceń kapłańskich ks. prob. Adama Łapuszka

27 marca 2006 – Powstanie Koła Róż Różańcowych

13 września 2006 – Jubileusz 25 – lecia powstania parafii

11 lutego 2007 – Jubileusz 25 – lecia parafialnego chóru „Gloria”

03 maja 2008 – Powitanie i wprowadzenie relikwii św. Floriana

19 – 26 października 2008 – Misje święte prowadzone przez księży sercanów

14 września 2009 – Poświęcenie odnowionego krzyża na skrzyżowaniu ul. Borki, św. Józefa

14 września 2010 – Poświęcenie pamiątkowej kapliczki- krzyża przy Nacynie

13 września 2011 – Jubileusz 30 – lecia powstania parafii

17 grudnia 2011 – Powitanie i wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II

07 maja 2012 – Pogrzeb pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła ś.p. ks. Czesława Cyrana

17 – 24 listopada 2013 – Odnowienie Misji świętych prowadził o.Cz. Bloch SCJ

20 kwietnia 2014 – Dwóch szafarzy rozpoczęło posługę w naszej parafii

25 maja 2014 – Poświęcenie odnowionej studzienki na Borkach

19 października 2014 – Powitanie i wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

08 stycznia 2015 – Peregrynacja symboli Ś.D.M. Kraków – 2016r.

29 kwietnia 2015 – Jubileusz 25 – lecia konsekracji kościoła.

14 lipca 2016 – Śmierć ks. proboszcza Adama Łapuszka

17 lipca 2016 – Eksportacja w parafii

18 lipca 2016 – Pogrzeb drugiego proboszcza śp. ks. Adama Łapuszka w rodzinnej parafii NSPJ w Wyrach

20-25 lipca 2016 – ŚDM Kraków – w parafii goszczenie włoskich pielgrzymów z diecezji Sempione i Mediolanu

14 sierpnia 2016 – Wprowadzenie na Urząd Proboszcza – ks. Krzysztofa Brachmańskiego – byłego Rekolekcjonisty Archidiecezjalnego